EN FA
3
1
2

کشف مکانیسم مولکولی سرطان تخمدان

سرطان تخمدان، از کشنده‌ترین سرطان‌های زنان در جهان است. اخیراً دانشمندان دیدگاه تازه‌ای در رابطه با مکانیسم‌های دخیل در سرطان تخمدان پیدا کرده‌اند. آن‌ها بر روی نقش RNAهای بلند غیررمزگردان (lncRNAها) تمرکز کردند که در تنظیم ژن‌ها نقش کلیدی دارد.


🔹برآورد می‌شود از ۲۲۵۰۰ مورد سرطان تخمدان که در سال ۲۰۱۷ گزارش شده‌ است، ۱۴۱۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. علت مرگ و میر بالا در این بیماری در درجه اول به علت مقاومت به روش‌های درمانی و تشخیص این سرطان بعد از متاستاز دادن (پخش شدن در بدن) است که تقریباً در ۸۰ درصد از بیماران رخ می‌دهد.

🔹پژوهشگران با بررسی تغییرات مولکولی که در گروه بزرگی از بیماران مبتلا به سرطان تخمدان صورت گرفت، چندین lncRNA را شناسایی کردند که با این سرطان ارتباط دارند. این lncRNA ها به وفور در این بیماری ساخته می‌شوند و مسئول تغییرات عملکرد سلولی هستند که در ویژگی‌های متاستاتیک سلول‌های سرطانی نقش دارند.

🔹بررسی‌های بیوانفورماتیکی که روی ۷۰۰ بیمار سرطان تخمدان صورت گرفت، منجر به شناسایی چندین lncRNA شد که در نوع خاصی از سرطان تخمدان که معتقدند تهاجمی‌تر از سایر انواع است، به میزان زیادی بیان می‌شدند.

🔹آنالیزهای بعدی نشان داد که افزایش بیان این lncRNAها، بیان پروتئین‌هایی را که در فرآیند موسوم به "گذار اپی‌تلیال به مزانشیم" یا EMT نقش دارند، تغییر می‌دهد. این فرآیند، در مهاجرت و تهاجم سلول‌ها که دو مشخصه اصلی سلول‌های سرطانی متاستاتیک هستند، نقش مهمی دارد و حاکی از آن است که ارتباط بین lncRNAها و EMT در پیش‌رفت متاستاتیک سرطان تخمدان، ایفای نقش می‌کند.

🔹پژوهشگران دریافتند که بیان بیش از اندازه یک lncRNA تحت عنوان DNM30S با احتمال بهبودی بیماران سرطان تخمدان، ارتباط معناداری دارد. بنابراین مشاهدات، پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند که شاید مهار lncRNAها یک راهبرد درمانی پایدار برای سرطان تخمدان باشد.

🔹برای ارزیابی این فرضیه، میزان بیان lncRNAهای DNM30S در آزمایشگاه کاهش داده شد و مشاهده گردید که مهاجرت و تهاجم سلول‌های سرطانی تخمدان کاهش می‌یابد. دانشمندان برآنند تا در مطالعات بعدی روی نقش lncRNAها در سرطان تخمدان کار کنند و پیرو آن، از متاستاز دادن سرطان تخمدان جلوگیری کنند.
آمار بازدید
امروز: 586
دیروز: 229
این ماه: 7477
امسال: 46135
کل: 527288